Werkwijze


papatya ayfer

Een intake voor een natuurgeneeskundige behandeling duurt ongeveer anderhalf uur. Dit is nodig om een behandelplan te kunnen opstellen. Tijdens dit vraaggesprek wordt naar de hoofdklacht gevraagd, en naar eventuele nevenklachten. Er is aandacht voor de symptomen en verschijnselen, welke therapieën zijn gevolgd, en wat het resultaat ervan is. Verder wordt de ziektegeschiedenis uitgevraagd, van geboorte tot heden, waarin navraag gedaan wordt naar het functioneren van toen, en naar het huidig functioneren. Dit is nodig om inzicht te krijgen in de vitaliteit van iemand en het verloop en opbouw van de klachten. Er zal aandacht zijn voor het lichamelijk functioneren, maar ook voor het geestelijk functioneren. Aanvullend kan met iriscopie oogfoto’s genomen worden. Hiermee wordt duidelijkheid verkregen over zwakten in organen en orgaanstelsel, opslag van toxinen. Zo wordt ook een indruk gegeven hoe men psychisch in het leven staat. Indien nodig en gewenst zal er een massage gegeven worden.

boekenplank3