Natuurgeneeskunde


kruiden

Elk organisme bezit de kracht om stoornissen te bestrijden en ziekte te herstellen. In elk mens is een natuurlijke neiging naar gezondheid, zonder dat daar van buiten hoeft te worden ingegrepen. Alle ziekten zijn terug te voeren naar een opeenhoping van afvalstoffen in het menselijk lichaam. Deze opeenhoping is een proces van een jarenlange leef- of eetgewoonte. Voorbeelden zijn een verkeerde voeding, slecht lichaamshouding, psychische spanningen.

De natuurlijke drang tot instandhouding en zelfgenezing noemen we de levenskracht of het zelfgenezend vermogen. Acute ziekten worden gezien als een gerichte poging van het lichaam om de opgehoopte afvalstoffen te verwijderen. Dit is een genezings- of reinigingsproces van de natuur. De werkelijke ziekte betreft de abnormale samenstelling van de lichaamsvochten (bloed, slijm, gal) door een opeenhoping van afvalstoffen.

De mens wordt gezien als eenheid van lichamelijk, mentaal en emotioneel functioneren, een holistisch wezen. Zijn organen en orgaansystemen bevinden zich in een voortdurende wisselwerking met elkaar. Klachten zijn uitingen van deze dysbalans en ontstaan als de weerstand is verminderd. Er zijn ook altijd andere systemen aangedaan en zonder twijfel ook de lichaamsvochten. Symptomen zijn pogingen van het lichaam om te genezen, ze zijn dan ook een uitingsvorm van de ziekte maar zijn niet de ziekte zelf.

Bij een behandeling volgens natuurgeneeskundige uitgangspunten wordt zowel rekening gehouden met de invloed van zieke organen op de rest van het organisme, als met de mentale en emotionele aspecten en de sociale omgeving en leefgewoontes van de cliënt. Daarbij wordt geprobeerd het zelfgenezend vermogen van de cliënt te stimuleren en de harmonieuze / gezonde verhouding van de cliënt met zijn omgeving weer te herstellen.

Het doel van de behandeling is om de weerstand te verhogen en de zwakke plekken te versterken. Ter ondersteuning hiervan worden er natuurgeneeskundige technieken toegepast met ondersteuning van geneeskrachtige kruiden. Hierbij is van belang dat men instemt met de therapie, en bereidt is om de adviezen op te volgen. In vervolgconsulten wordt bekeken of het behandelplan bijgesteld moet worden. Indien blijkt dat er regulier naar u gekeken moet worden, zal dit advies ook uitgesproken worden. De kruiden kunnen heel goed naast de huidige reguliere medicatie gebruikt worden. Bij twijfel wordt de huisarts of apotheker geraadpleegd.