Iriscopie


iriscopieDe irisdiagnostiek betreft het duiden van tekens, pigmenten en structuren in het regenboogvlies of iris. Het maakt mogelijk stoornissen in het lichaam te herkennen. Naast de tekens in de iris worden ook tekens op de sclerae, cornea, pupil, conjunctiva, oogleden meegenomen in de beoordeling. Het is een betrekkelijk jonge wetenschap en vormt een onderdeel van de natuurgeneeskunde. Iriscopie wordt gebruikt als aanvulling op de natuurgeneeskundige diagnose. Het geeft informatie over aanleg in zwakten van organen of orgaanstelsels, ophoping van toxinen, basismanier van reageren.